Centering Immigrant Communities Community Forum

Wednesday November 8, 2023 | 6:00 pm

Lacey Timberland Library

Contact: Shannon Kelley-Fong at SKelley@ci.lacey.wa.us


We want to hear from you! Join us for a Community Forum for Immigrant communities.

¡Queremos conocer su opinión! Acompáñenos en un foro comunitario para comunidades de inmigrantes.

Chúng tôi muốn lắng nghe quý vị! Hãy cùng chúng tôi tham gia Diễn Đàn Cộng Đồng dành cho các cộng đồng Người Nhập Cư.

我们想听听您的意见!加入我们的移民社区论坛。

여러분의 의견을 들려주세요! 이민자 공동체를 위한 커뮤니티 포럼에 참여해 보세요.

Gusto naming makarinig mula sa iyo! Sumali sa amin para sa isang Forum sa Komunidad para sa mga komunidad ng Imigrante.